Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
  Mapa stránok | WAP emulátor  
  veda.sk
vedecký bedecker - šírime vedecké informácie
 

Dnes je

Hľadáme odborného garanta a webmastra pre tento projekt! Máte záujem? Volajte 0905712091.

 Mailing list!

Práca, profesia, kariéra, job, zamestnanie v EÚ? Prečo nie?! FreeJob.sk Vám odpovie!

Mgr. Peter Krákorník - AKRONET (www.akronet.sk)

NAJ.sk


 Nájdi:
 

Sociologický výskum

Sociologický výskum je cieľavedomo organizovaný a účelne vymedzený celok bádateľských úkonov. ktorých cieľom je preskúmať vybraný výsek sociálnej skutočnosti s použitím empirického materiálu.

Sociologický výskum sa vyznačuje systematickosťou, cieľavedomosťou, plánovitosťou a prepracovanosťou. Je nástrojom a prostriedkom sociologického poznávania.

Výskumný postup pozostáva väčšinou z týchto základných krokov:

1. vymedzenie výskumného problému,
2. štúdium literatúry,
3. formulácia výskumných hypotéz,
4. voľba metodiky výskumu,
5. zber empirických údajov,
6. analýza zozbieraných údajov,
7. formulácia záverov.

Medzi základné výskumné otázky patria:

a) faktické otázky (aký sociálny jav sa vyskytol),
b) komparatívne otázky (kde sa jav vyskytol),
c) vývojové otázky (kedy sa jav vyskytol),
d) teoretické otázky (prečo sa jav vyskytol).

Sociologický výskum sa začína voľbou výskumného problému a formuláciou pojmového rámca, nasleduje výber skúmaného súboru a výber metódy zberu dát. Po zbere dát v teréne nasleduje kontrola a čistenie dát pred zápisom do elektronickej podoby, potom analýza, interpretácia a prezentácia výsledkov a záverov výskumu.

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač IE, Netscape 4.xx (a vyššie verzie), FireFox, Opera.  

Webmaster a odborný garant domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu občianského združenia veda.sk | Zásady ochrany osobných údajov.
Copyright © 1999 - 2019 veda.sk | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET