Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
  Mapa stránok | WAP emulátor  
  veda.sk
vedecký bedecker - šírime vedecké informácie
 

Dnes je

Hľadáme odborného garanta a webmastra pre tento projekt! Máte záujem? Volajte 0905712091.

 Mailing list!

Práca, profesia, kariéra, job, zamestnanie v EÚ? Prečo nie?! FreeJob.sk Vám odpovie!

Mgr. Peter Krákorník - AKRONET (www.akronet.sk)

NAJ.sk


 Nájdi:
 

Vnímanie

Vnímanie (iné názvy: zmyslové vnímanie, percepcia, percipovanie) je nadobúdanie vnemov vo vedomí prostredníctvom zmyslov; psychický poznávací proces, utváranie sa vnemu pri odzrkadľovaní sa objektov, javov a procesov vonkajšieho sveta a vnútorného sveta vo vedomí prostrednictvom zmyslových orgánov.

čítajte viac o Vnímanie

Encyklopédia: Úvod > Spoločenské vedy > Psychológia >
Príbuzné výrazy:

Psychológia
Psychológia 19. storočia
Adolescentné moratórium
Afekcia (psychológia)
Afekt
Afektivita
Agovanie
Agresia (psychológia)
Aha-zážitok
Akomodácia (psychológia)
Akt (filozofia)
Amnézia
Analytická psychológia
Anamnéza (psychológia)
Anima (Jung)
Animatizmus
Apercepcia
Arteterapia
Aschov experiment
Asimilácia (Piaget)
Asocianizmus
Asociačná psychológia
Asociačný zákon
Asociácia (psychológia)
Asociácia ideí
Atychia
Audiovizuálny stimulátor
Autoanalýza
Behaviorizmus
Biodromálna psychológia
Biopsychológia
Blud
Bovaryzmus
Brainwashing
Charakter (výrazné vlastnosti)
Charizmatická osobnosť
Chcenie
Citlivosť (psychológia)
Citlivuškárstvo
Daseinsanalýza
Defektivita
Defektológia
Dejiny psychológie
Denné snenie
Deprivácia (psychológia)
Deskriptívna psychológia
Dešperát
Diferenciálna psychológia
Dynamická psychológia
Dôvera
Efeminácia
Egocentrizmus
Egoizmus
Egotistickosť vedomia
Elektrin komplex
Emocionálny kvocient
Emočná psychológia
Empirická psychológia
Eneagram
Enneagram
Eriksonove fázy psychosociálneho vývoja
Etnopsychológia
Eufória
Existenciálna analýza
Experimentálna psychológia
Fenoménové pole
Figúra (tvarová psychológia)
Figúra a pozadie
Flirtovanie
Forenzná psychológia
Foronómia
Gestaltistická metodológia
Génius
Habituácia
Halucinácia
Hawthornov efekt
Hedónia
Hlbinná psychoterapia
Hra
Hraničná situácia
Hrdosť
Hrôza
Humanistika
Hyperestézia
Hypnológia
Hypnóza
Hĺadanie psychoterapeutickej pomoci
Identita (psychológia)
Ideálny objekt
Ideálny systém
Ideálny vzťah
Ilúzia
Imaginácia
Imprinting
Individualizácia
Individuácia (psychológia)
Individuálna psychológia
Individuálnosť (psychológia)
Individuálny posun
Indolencia (nedbalosť)
Infantilizmus (psychológia)
Intelektuál
Inteligencia
Inteligentný systém
Inteligenčný kvocient
Interpretácia diela
Introvert
Intuícia
Involúcia (psychológia)
Inšpirácia
Jastvo
Johariho okno
Kategoriologická reflexia
Kinestetický pocit

Klasifikácia vývinových porúch učenia
Kognitívna psychológia
Komplex (psychológia)
Komunikácia (psychológia)
Konanie (činnosť)
Koncepcia ja
Konceptualizácia
Konekcionizmus
Konflikt
Konformizmus (psychológia)
Kreativita
Kríza (vývin človeka)
Krízová situácia
Kvocient autistického spektra
Lož
Malomyseĺnosť
Manická nálada
Mechanizmus úniku
Meditácia
Meditácia nahlas
Medziosobnostný vzťah
Medziĺudský vzťah
Melanchólia
Mentalita
Mentálnosť
Metapotreba
Metóda psychológie
Mimika
Mlčanie
Moc (ovládanie)
Monománia
Morálne vedomie
Motivácia
Mravné vedomie
Myšlienková operácia
Myšlienková činnosť
Márnomyseĺnosť
Nadanie
Nadzmyslovosť
Nadšenie
Napodobovací pud
Napätie (psychológia)
Narkománia
Nativizmus
Naučená bezmocnosť
Nazeravosť
Nefelopsychóza
Neistota
Nekontrolovateĺné myslenie
Nekrofília
Neobehaviorizmus
Neopsychoanalýza
Nepodmienený reflex
Nervová činnosť
Neschopnosť
Nevedomosť (neznalosť)
Neverbálna komunikácia
Neúspešnosť
Nežičlivosť
Nostalgia
Nálada
Námesačníctvo
Náročná životná situácia
Názornosť
Obranný mechanizmus
Obrazotvornosť
Obsah vedomia
Obsesia
Ochabnutosť
Odmena
Odreagovanie
Ohrozenie
Oidipov komplex
Ontogenéza psychiky
Optimizmus
Orgiazmus
Osobnosť žiaka
Osobná zóna
Očný kontakt
Pamäť (psychológia)
Paranoja
Pasivita (psychológia)
Pasívna agresia
Pedagogická psychológia
Pedológia (dieťa)
Perceptibilita
Perceptívnosť
Percepčná psychológia
Personológia
Pesimizmus
Petites perceptions
Plač
Pocit
Pocit menejcennosti
Pociťovanie
Podnet
Podvedomie
Pokrytectvo
Porucha osobnosti
Porucha správania
Postreh
Potlačenie (psychológia)
Potreba (ekonómia)
Povaha
Povahová vlastnosť
Povera
Pracovná psychológia
Pravidlo správania
Praxeológia
Predstava
Predstavivosť
Predstavovanie si

Presvedčenie
Prežívanie (psychológia)
Primárna potreba ženy a muža
Primárny medziĺudský vzťah
Proaktivita
Projekcia (psychológia)
Prokrastinácia
Príčina úzkosti
Pseudoproblém
Psychedelickosť
Psychedelický zážitok
Psychická reakcia
Psychická realita
Psychická vlastnosť
Psychická štruktúra
Psychický jav
Psychický mechanizmus
Psychický obsah
Psychický proces
Psychický stav
Psychika
Psychoanalytická antropológia
Psychoanalýza
Psychodiagnostika
Psychogénny
Psychohygiena
Psychologicizmus
Psychologizmus
Psychológia osobnosti
Psychológia self
Psychológia tvorby
Psychopatológia
Psychoprofylaxia
Psychéma
Puberta
Pud (psychológia)
Pôrodná trauma
Racionalizácia (psychológia)
Regresia (psychológia)
Reifikácia
Reminiscencia
Resentiment
Riziko (psychológia)
Rozhodnosť
Rozhodovací proces
Sadizmus (lekárstvo)
Samovražda
Schematizmus
Schopnosť
Sebadôvera
Sebauvedomenie
Selbst
Sentimentalita
Senzibilný
Senzácia
Sexuálna trauma
Sloboda myslenia
Snenie
Snobizmus
Socializácia (sociológia)
Socionika
Sociálna psychológia
Sociálne podmienené mentálne postihnutie
Splín
Spoločná činnosť
Spomínanie
Správanie (psychológia)
Správanie ĺudí
Spájanie myšlienok
Starosť
Stihomam
Stimulácia (psychológia)
Stratégia výhra-výhra
Stres (psychológia)
Sugescia pomenovania
Syndróm vyhorenia
Synkretizmus (psychológia)
Sériový vrah
Teatrálnosť
Teória mysle
Transpersonálna psychológia
Tranz
Trudnomyseĺnosť
Tvarová psychológia
Uvedomelosť
Vedomie
Vnem
Vnímanie
Vytesnenie (psychológia)
Vzťahovačnosť
Vážnosť
Všeobecná psychológia
Wundtova psychológia
Začiatočník
Zoopsychológia
Záujem (psychológia)
Závisť penisu
Zážitok
Zážitok čitateĺa
únik (psychológia)
úsilie
útecha
ľudská osobnosť
ľudské indivíduum
ľudský faktor
ľútosť (duševná bolesť)
šikanovanie
špekulatívna psychológia
ťažkosť
želanie (pocit potreby)
životná situácia
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Vedecko-výskumné pracoviská
...sav, vysokých škôl, súkromných firiem, združení...

Vedecké a vedecko-popularizačné spoločnosti
...kluby, spolky, združenia, nadácie...

Vedecko-vzdelávacie programy
...cd-rom, dvd, video katalóg, školiace centrá...

Posúďte sami
...práce s vedeckými ambíciami od našich internautov...

Vedecko-výskumné a popularizačné projekty vo svete
...nasa, mit, cern...

Služby určené nielen vedecko-výskumnej obci
...antikvariát, aukcie, chat, mailing list, guestbook, webmail...


VÝZVA K SPOLUPRÁCI!

Keďže naše projekty (pozri vľavo) rozsahom presahujú možnosti pár jednotlivcov, budeme radi, ak sa pripojíte k ich rozvoju osobným príspevkom buď ako externí, alebo ako interní spolupracovníci.

Pre jednotlivé projekty teda hľadáme (bez nároku na honorár!) nasledujúce posty:

1. externých prispievateľov najnovších informácií jednotlivých vedeckých oborov - trendy, novinky, súčasný stav, vedecké pracoviská, vedecké spolky, významní predstavitelia jednotlivých oborov a ich diela, akcie minulé, súčasné a budúce, bibliografia, kontakty atd.

2. ľudom, ktorí si chcú vyskúšať svoje schopnosti webmasterovania sajtov ponúkame možnosť podieľať sa (na web-e ich ich uvedieme ako dizajnérov) na spravovaní jednotlivých stránok projektov

Ďalej Vám ponúkame(bez nároku na honorár!) nasledujúce riešenia:

1. v prípade, že už máte vytvorené WWW stránky spadajúce tématicky pod naše projekty ponúkame Vám bezplatný webhosting pod jednotlivými projektami a autonómiu v rámci našich projektov s možnosťou účinnej propagácie Vašich stránok v rámci projektu VEDA.SK

2. keďže sme otvorení akýmkoľvek novým myšlienkam z Vašej strany, lebo si uvedomujeme, že iba spojením síl viacerých ľudí a kombináciou ich individuálnych znalostí a skúseností možno vytvoriť kvalitatívne novú úroveň, ktorá nás posunie spoločne dopredu, garantujeme Vám, ak s nami budete spolupracovať, že na ne budete mať copyright a v prípade nášho finančného úspechu aj podiel na zisku!


Hľadáme odborného garanta a webmastra pre tento projekt!

Ak máte záujem sa aktívne (a bezplatne) podieľať na napĺňaní obsahu a tvorbe štruktúry tohto nekomerčného webu, pošlite nám e-mail (do rubriky predmet správy napíšte VEDA) na adresu:

peter(zavináč)veda.sk alebo volajte 0905712091

Ďakujeme!


Netvertising.sk Banner Exchange


HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ SAJTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Špeciálne poďakovanie serverhousing partnerom:

1.1.2005 sa stala našim ISP spoločnosť RAINSIDE s.r.o.,
1.1.2002 sa stala našim ISP spoločnosť Casablanca INT, s.r.o.
1.1.2000 sa stala našim ISP spoločnosť EuroWeb Slovakia a.s.
1.8.1999 sa stalo našim ISP Výpočtové stredisko SAV


Upozornenie!
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa. V prípade akéhokoľvek porušenia autorského práva kontaktujte:

Občianske združenie veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava, Slovensko.
Staňte sa sponzorom nášho neziskového združenia! Číslo účtu: 2669040126/1100

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač IE, Netscape 4.xx (a vyššie verzie), FireFox, Opera.  

Webmaster a odborný garant domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu občianského združenia veda.sk | Zásady ochrany osobných údajov.
Copyright © 1999 - 2020 veda.sk | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET