Vážime si Vaše súkromie

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies z nášho webového sídla www.veda.sk ako aj od tretích strán vo Vašom zariadení súvisiace s anonymizovaným spracovaním údajov za účelom zlepšenia navigácie a používania  našich stránok, efektívnejšieho použitia marketingových a remarketingových nástrojov a poskytnutím obsahu nás a tretích strán vyjadríte kliknutím na tlačidlo “Prijať všetky súbory cookies”.

Pokiaľ si želáte viac informácií alebo si želáte zmeniť nastavenie používania cookies, kliknite na tlačidlo “Spravovať nastavenia cookies”.


Prijať všetky súbory cookies Spravovať nastavenia cookies

  Mapa stránok | WAP emulátor  
  veda.sk
vedecký bedecker - šírime vedecké informácie
 

Dnes je

Hľadáme odborného garanta a webmastra pre tento projekt! Máte záujem? Volajte 0905712091.

 Mailing list!

Práca, profesia, kariéra, job, zamestnanie v EÚ? Prečo nie?! FreeJob.sk Vám odpovie!

Mgr. Peter Krákorník - AKRONET (www.akronet.sk)

NAJ.sk


 Nájdi:
 

Filozofia

Filozofia (z gr. láska k múdrosti: filein = ľúbiť a sofia = múdrosť) je štúdia hlavných a fundamentálnych problémov ako sú existencia (ontológia), poznanie (epistemológia), hodnoty (axiológia), myseľ (filozofia mysle), (jazyk) atď. Filozofia je odlišná od ostatných spôsobov vysvetľujúcich tieto otázky (napríklad v porovnaní s mysticizmom alebo mytológiou) jej kritickým prístupom, systematikou práce a dôverou v odôvodnené argumenty.

Filozofia sa odlišuje od vedy, pretože nemá definovaný svoj predmet a nepoužíva formalizovanú metodológiu. Napriek tomu niektoré disciplíny, ktoré sa v rámci filozofie rozvíjajú (napr. axiológia, epistemológia, logika) môžu (za určitých okolností) nadobudnúť vedecký charakter.

Kedysi (teda pôvodne) filozofia zahŕňala všetko teoretické poznanie, ale postupne sa z nej vyčlenili exaktné, prírodné a spoločenské vedy. Takto vznikla určitá medzera medzi filozofiou a z nej vyčlenenými vednými odbormi. O vyplnenie tejto medzery sa snažia niektore hraničné disciplíny (napr. filozofická ekonómia).

čítajte viac o Filozofia

Encyklopédia: Úvod > Spoločenské vedy > Filozofia >
Príbuzné výrazy:

Filozofia
Akt vedomia
Avantgarda (utopický socializmus)
Diskurz (filozofia)
Filozofia ĺudského subjektu
Filozofia štátu
Filozofická literatúra
Filozofická propedeutika
Filozofická príručka
Filozofická reflexia
Filozofická teológia
Filozofická činnosť
Filozofické dielo
Filozofické poznávanie
Filozofické učenie
Filozofické významové univerzum
Filozofický názor
Filozofický romantizmus
Filozofický spor
Filozofický významový útvar
Formalizácia
Genetická a dynamická dominanta štruktúry
Jazyk filozofie
Každodenná skúsenosť
Každodenné uvedomovanie si svojej vlastnej životnej cesty
Každodenné vedomie
Každodenný svet
Kehre
Kenotická metóda
Konceptualizmus
Konceptuálny systém
Konkordancia (synkriticizmus)
Konkrétne myslenie
Konkrétnosť pravdy
Konvencionalizmus
Konštitutívne pravidlo
Konštitučný systém
Kopernikánsky obrat
Kriteriológia
Kriticizmus (filozofia)
Kritika (činnosť)
Kritika nemarxistickej filozofie
Kríza vedy
Kultúrotvorná funkcia filozofie
Kvalita poznatkov
Kvalitatívna hranica
Kvalitatívna štruktúra
Kybalion
Logicko-gnozeologická forma
Materialistická dialektika
Materiálny prostriedok
Matrica kategórií
Maximum bytia
Maximum bytia človeka
Maximum kultúrneho bytia človeka
Mechanický objekt
Mentalistický jazyk
Metóda filozofie
Naivný realizmus
Narácia (Lyotard)
Nazeranie podstaty
Neizolovaný systém
Neognóza
Nesvojmocná aktivita
Neutrálny monizmus
Nevyhnutná externá súvislosť
Nezamýšĺané dôsledky konania
Novoveké významové univerzum
Národná filozofia
Observačný termín

Odcudzenosť filozofie
Organický systém
Organizmus (filozofia)
Orwellova filozofia dejín
Panteistický východný monizmus
Parakategoriálny významový útvar
Percepcionalizmus
Perfekcionizmus
Perfektibilizmus
Podmienka skúsenosti
Podstatný obsah
Poeticko-noematický
Pohanská filozofia
Pojmotvorba
Ponematika kultúrnosti
Populárna filozofia
Potencia (filozofia)
Potenciálna hodnota
Potenciálne nekonečno
Praveké významové univerzum
Prax (filozofia)
Predmet (vec)
Predmet filozofie
Predmet problému
Predstava duše
Predurčená harmónia
Predvedecká skúsenosť
Prežívanie času
Prierez štruktúrou
Priestor (filozofia)
Primárna potreba
Princíp (filozofia)
Princíp evolúcie
Princíp individuácie
Prirodzená teológia
Prirodzené náboženstvo
Prirodzený systém
Problémová oblasť
Problémová situácia
Produkt filozofovania
Prorocký sen
Prostriedok (pomôcka)
Prvotná kvalita
Práca (všeobecne)
Prírodný jav
Psycha (filozofia)
Quinta essentia
Racionalita
Reaktológia
Recepcia diela
Recepcia hudby
Recepcia umenia
Receptor diela
Redukcionizmus
Reflexia (filozofia)
Reflexia filozofie
Relacionalita
Relatívna pravda
Revoluční demokrati
Rezignácia
Reálna definícia
Reálny základ
Rečový akt
Ritualizmus
Romantická filozofia
Sebavedomie (vedomie seba samého)
Sebavýchova
Separatizmus
Sila (filozofia)
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Vedecko-výskumné pracoviská
...sav, vysokých škôl, súkromných firiem, združení...

Vedecké a vedecko-popularizačné spoločnosti
...kluby, spolky, združenia, nadácie...

Vedecko-vzdelávacie programy
...cd-rom, dvd, video katalóg, školiace centrá...

Posúďte sami
...práce s vedeckými ambíciami od našich internautov...

Vedecko-výskumné a popularizačné projekty vo svete
...nasa, mit, cern...

Služby určené nielen vedecko-výskumnej obci
...antikvariát, aukcie, chat, mailing list, guestbook, webmail...


VÝZVA K SPOLUPRÁCI!

Keďže naše projekty (pozri vľavo) rozsahom presahujú možnosti pár jednotlivcov, budeme radi, ak sa pripojíte k ich rozvoju osobným príspevkom buď ako externí, alebo ako interní spolupracovníci.

Pre jednotlivé projekty teda hľadáme (bez nároku na honorár!) nasledujúce posty:

1. externých prispievateľov najnovších informácií jednotlivých vedeckých oborov - trendy, novinky, súčasný stav, vedecké pracoviská, vedecké spolky, významní predstavitelia jednotlivých oborov a ich diela, akcie minulé, súčasné a budúce, bibliografia, kontakty atd.

2. ľudom, ktorí si chcú vyskúšať svoje schopnosti webmasterovania sajtov ponúkame možnosť podieľať sa (na web-e ich ich uvedieme ako dizajnérov) na spravovaní jednotlivých stránok projektov

Ďalej Vám ponúkame(bez nároku na honorár!) nasledujúce riešenia:

1. v prípade, že už máte vytvorené WWW stránky spadajúce tématicky pod naše projekty ponúkame Vám bezplatný webhosting pod jednotlivými projektami a autonómiu v rámci našich projektov s možnosťou účinnej propagácie Vašich stránok v rámci projektu VEDA.SK

2. keďže sme otvorení akýmkoľvek novým myšlienkam z Vašej strany, lebo si uvedomujeme, že iba spojením síl viacerých ľudí a kombináciou ich individuálnych znalostí a skúseností možno vytvoriť kvalitatívne novú úroveň, ktorá nás posunie spoločne dopredu, garantujeme Vám, ak s nami budete spolupracovať, že na ne budete mať copyright a v prípade nášho finančného úspechu aj podiel na zisku!


Hľadáme odborného garanta a webmastra pre tento projekt!

Ak máte záujem sa aktívne (a bezplatne) podieľať na napĺňaní obsahu a tvorbe štruktúry tohto nekomerčného webu, pošlite nám e-mail (do rubriky predmet správy napíšte VEDA) na adresu:

peter(zavináč)veda.sk alebo volajte 0905712091

Ďakujeme!


Netvertising.sk Banner Exchange


HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ SAJTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Špeciálne poďakovanie serverhousing partnerom:

1.1.2005 sa stala našim ISP spoločnosť RAINSIDE s.r.o.,
1.1.2002 sa stala našim ISP spoločnosť Casablanca INT, s.r.o.
1.1.2000 sa stala našim ISP spoločnosť EuroWeb Slovakia a.s.
1.8.1999 sa stalo našim ISP Výpočtové stredisko SAV


Upozornenie!
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa. V prípade akéhokoľvek porušenia autorského práva kontaktujte:

Občianske združenie veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava, Slovensko.
Staňte sa sponzorom nášho neziskového združenia! Číslo účtu: 2669040126/1100

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač IE, Netscape 4.xx (a vyššie verzie), FireFox, Opera.  

Webmaster a odborný garant domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu občianského združenia veda.sk | Zásady ochrany osobných údajov | Súbory cookies Copyright © 1999 - 2022 veda.sk | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET