Vedecký bedecker

Vaše 1 percento môže byť našich 100 percent! Ďakujeme!


Portfólio občianského združenia veda.sk

Naše projekty

www.astronomia.sk
www.biologia.sk
www.botanika.sk
www.dejiny.sk
www.economy.sk
www.elektrotechnika.sk
www.estetika.sk
www.farmakologia.sk
www.filozofia.sk
www.fyzika.sk
www.futurologia.sk
www.genetika.sk
www.chemia.sk
www.lingvistika.sk
www.politologia.sk
www.psychologia.sk
www.sexuologia.sk
www.sociologia.sk
www.zoologia.sk

Aby ste sem trafili aj nabudúce stlačte prosím nasledujúce dve klávesy naraz CTRL+D.
Stránka sa Vám automaticky uloží do bookmarkov!

:-)

Vyplňte prosím formulár napravo a pošlite ho.
Ďakujeme!


Copyright © 1999 - 2002

AKRONET

A-ZET
LOX Technologies
VISOFT

Connected to Casablanca.sk!

ServerHousing.sk - Server uz od 2 000,-Sk/mesiac!

23.02.2002 18:12:15
...dôkaz, že náš sajt nie je spiacou Ruženkou...

Pridaj svoj e-mail

Katalógové prehľadávače
www.atlas.sk
www.best.sk
www.box.sk

www.centrum.sk
www.katalog.sk
www.najdes.sk
www.ocean.sk
www.pozri.sk
www.stranky.sk
www.superzoznam.sk
www.surf.sk
www.zoznam.sk

Indexové prehľadávače
altavista.uakom.sk
kompas.zoznam.sk

Symbol trvalej rekonštrukcie

Štatistické servery
www.naj.sk

Voľný WWW priestor
www.atlas.sk
www.centrum.sk
www.home.sk
www.host.sk
www.kiwwi.sk
www.miesto.sk
www.szm.sk
www.zoznam.sk

E-mail zadarmo
www.inmail.sk
www.pobox.sk
www.post.sk

Presmerovanie pošty
www.mailbox.sk

Bezplatné služby SMS
globtel
eurotel
sms.zoznam
sms.markiza.sk

Voľne šírený softvér
www.archiv.sk
www.tahaj.sk

www.tucows.sk

Používame kancelársky balík StarOffice 5.2!

 

veda.sk - šírime vedecké informácie!


Motto:
"1.11 Svet je určený faktmi a tým, že sú to všetky fakty." Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1921)

Občianske združenie veda.sk
Hraničná 73, 821 05 Bratislava - centrála
Dominika Tatarku 23, 921 01 Piešťany - pobočka Západ
Robotnícka 24, 974 00 Banská Bystrica - pobočka Stred
Mukačevská 5, 080 07 Prešov - pobočka Východ

Drahí priatelia, priaznivci vedy a vzdelávania!

Viete, že 1 % dane môžete poskytnúť ob. združeniu VEDA.SK?

Od 1. januára 2002 má každá fyzická osoba – daňovník možnosť poskytnúť neziskovej organizácii, ktorú si sám určí, 1% z jeho zaplatených daní za uplynulý rok. Túto možnosť upravuje § 48 novely zákona č. 366/1999 Zb. z. o daniach z príjmov.

Cieľom mimovládneho neziskového občianskeho združenia veda.sk, ktoré bolo založené v januári 2000 je podpora rozvoja vedy v oblasti tak základného, ako aj aplikovaného výskumu, šírenie dosiahnutých výsledkov prostredníctvom internetu a ďalších médií, podpora vzdelávania všeobecne. Viac v našich stanovách.

Od roku r. 2000 združenie spravuje informačný server VEDA.SK (www.veda.sk), ktorého i-domény (astronomia.sk, biologia.sk, botanika.sk, dejiny.sk, economy.sk, elektrotechnika.sk, estetika.sk, farmakologia.sk, filozofia.sk, fyzika.sk, futurologia.sk, genetika.sk, chemia.sk, lingvistika.sk, politologia.sk, psychologia.sk, sexuologia.sk, sociologia.sk, zoologia.sk) veľmi dobre poznajú tak slovenský, ako aj zahraničný priaznivci internetu. Naše WWW stránky dosahujú dlhodobo najvyššiu návštevnosť v danej oblasti v SR. Ich pozíciu nonstop monitoruje a vyhodnocuje verejný štatistický server NAJ.SK. Prosim, pozrite si adresu: http://naj.sk/total/veda_a_technika

Ak máte záujem podporiť mimovládne neziskové občianske združenie veda.sk, stačí ak napíšete vyhlásenie o poukázaní podielu 1% zaplatenej dane za rok 2001!

K tomuto vyhláseniu priložte aj potvrdenie o tom, že daň za zdaňované obdobie Vám (t. j. zamestnancovi, resp. fyzickej osobe) bola zrazená. Toto potvrdenie získate od Vášho zamestnávateľa, ktorý Vám vykonal ročné zúčtovanie preddavkov.

Najneskôr do konca apríla 2002 predložte vyhlásenie a potvrdenie daňovému úradu – príslušnému podľa sídla vášho zamestnávateľa (pokiaľ ste živnostník predkladáte len vyhlásenie daňovému úradu, a to najneskôr do 15. apríla 2002).

Daňový úrad je povinný do 60 dní previesť sumu zodpovedajúcu 1% zaplatenej dane na účet občianskeho združenie veda.sk, Bratislava. 

Tí naši "sponzori", ktorí si to budú želať, budú natrvalo umiestnení v abecednom poradí v špeciálnom zozname, ktorý bude verejne dostupný po celý čas jestvovania nášho združenia na našej internetovej stránke.

V prípade, že ste sa rozhodli podporiť občianske združenie veda.sk (Hraničná 73, 821 05 Bratislava, IČO: 31802303) oznámte nám čo najskôr túto skutočnosť na emailovú adresu veda@veda.sk, aby sme Vám mohli poslať už vyplnené príslušné tlačivá. Samozrejme, sme pripravení Vám poradiť, pomôcť pri vybavovaní administratívnej agendy súvisiacej s poukázaním 1% Vašej zaplatenej dane v prospech nášho neziskového združenia.

Ďakujeme

Výbor ob. združenia veda.sk

Ing. Eduard Burian - člen výboru
Ing. Miroslav Fabricius, CSc. - člen výboru
Ing. Viktor Ištok - predseda ob. združenia
Mgr. Peter Krákorník - člen výboru

Post scriptum. Vaše 1 percento môže byť našich 100 percent!

Všetko čo potrebujete... :-) << Administratívny materiál, ktorý potrebujete!


Tento mimovládny neziskový projekt sa realizuje vďaka finančnej i nefinančnej podpore:

AKRONET (WWW, WAP, SW, HW) - Prešov
A-ZET
(WWW, PR, CONSULTING)
- Bratislava
CASABLANCA INT, s.r.o.
(ISP) - Bratislava
LOX Technologies
(SW, HW)- Piešťany
Ing. Viera Melušová
(TRANSLATION SERVICES) - Žilina
VISOFT
(WWW, SW) - Banská Bystrica

Číslo účtu: 2669040126/1100

Vopred ďakujeme aj za prípadný sponzorský dar!


Späť na úvodnú WWW stránku projektu veda.sk!


Dajte si na Vašu stránku tento náš reklamný banner! Vopred ďakujeme!

Bratislava | Slovensko | Európa

Made in Slovakia