Vedecký bedecker

Vaše 1 percento môže byť našich 100 percent! Ďakujeme!


Portfólio občianského združenia veda.sk

Naše projekty

www.astronomia.sk
www.biologia.sk
www.botanika.sk
www.dejiny.sk
www.economy.sk
www.elektrotechnika.sk
www.estetika.sk
www.farmakologia.sk
www.filozofia.sk
www.fyzika.sk
www.futurologia.sk
www.genetika.sk
www.chemia.sk
www.lingvistika.sk
www.politologia.sk
www.psychologia.sk
www.sexuologia.sk
www.sociologia.sk
www.zoologia.sk

Aby ste sem trafili aj nabudúce stlačte prosím nasledujúce dve klávesy naraz CTRL+D.
Stránka sa Vám automaticky uloží do bookmarkov!

:-)

Vyplňte prosím formulár napravo a pošlite ho.
Ďakujeme!


Copyright © 1999 - 2002

AKRONET

A-ZET
LOX Technologies
VISOFT

Connected to Casablanca.sk!

ServerHousing.sk - Server uz od 2 000,-Sk/mesiac!

18.02.2002 15:06:12
...dôkaz, že náš sajt nie je spiacou Ruženkou...

Pridaj svoj e-mail

Katalógové prehľadávače
www.atlas.sk
www.best.sk
www.box.sk

www.centrum.sk
www.katalog.sk
www.najdes.sk
www.ocean.sk
www.pozri.sk
www.stranky.sk
www.superzoznam.sk
www.surf.sk
www.zoznam.sk

Indexové prehľadávače
altavista.uakom.sk
kompas.zoznam.sk

Symbol trvalej rekonštrukcie

Štatistické servery
www.naj.sk

Voľný WWW priestor
www.atlas.sk
www.centrum.sk
www.home.sk
www.host.sk
www.kiwwi.sk
www.miesto.sk
www.szm.sk
www.zoznam.sk

E-mail zadarmo
www.inmail.sk
www.pobox.sk
www.post.sk

Presmerovanie pošty
www.mailbox.sk

Bezplatné služby SMS
globtel
eurotel
sms.zoznam
sms.markiza.sk

Voľne šírený softvér
www.archiv.sk
www.tahaj.sk

www.tucows.sk

Používame kancelársky balík StarOffice 5.2!

 

 

veda.sk - šírime vedecké informácie!


Motto:
"1.11 Svet je určený faktmi a tým, že sú to všetky fakty." Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1921)

Prihláška
za mimoriadneho člena Občianského združenia veda.sk

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Rodné číslo

Adresa bydliska (smer. č.)

Adresa pracoviska

Postavenie v zamestnaní

Špeciálne zameranie vo odbore

Zaväzujem sa zachovávať stanovy občianského združenia veda.sk a platiť členské príspevky vo výške, ktorú stanoví Výbor združenia. :-) Členský príspevok sa platí poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet (č. ú. 2669040126/1100) združenia.

Výška členského príspevku je 100,-Sk!

Platbu prevediem:

Poštovou poukážkou
Faktúrou

IČO: DIČ:

E-mail

* Rubriky, ktorých nadpis je šedej farby, nie ste povinný vyplniť. IČO a DIČ vyplňujú iba právnické osoby.

Kópiu prihlášky v textovom formáte RTF (Rich Text Format) - samorozbaľovací súbor - si môžete taktiež stiahnúť z nášho servera a poslať nám ju vyplnenú na adresu Ing. M. Fabricius CSc., veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava. Budeme len radi, ak ju ponúknete aj ďalším kolegom, záujemcom o mimoriadne členstvo v našom združení!


Vedecko-výskumné pracoviská
...sav, vysokých škôl, súkromných firiem, združení...

Vedecké a vedecko-popularizačné spoločnosti
...kluby, spolky, združenia, nadácie...

Vedecko-vzdelávacie programy
...cd-rom, dvd, video katalóg, školiace centrá...

Posúďte sami
...práce s vedeckými ambíciami od našich internautov...

Vedecko-výskumné a popularizačné projekty vo svete
...nasa, mit, cern...

Služby určené nielen vedecko-výskumnej obci
...antikvariát, aukcie, chat, mailing list, guestbook, webmail...


VÁŠ TIP NA LINK
VÁŠ E-MAIL

PRIDAJ DO RUBRIKY

Vedecko-výskumné pracoviská
Vedecké a vedecko-popularizačné spoločnosti
Vedecko-vzdelávacie programy
Posúďte sami

Vedecko-výskumné a popularizačné projekty vo svete
Internetové služby určené nielen vedecko-výskumnej obci


Dotazník:

Páči sa Vám myšlienka šírenia vedeckých informácií cez Internet?

ÁnoNie

Máte záujem prispievať novými informáciami na tieto WWW stránky a spolupracovať na tomto projekte?

ÁnoNie

Ak Vás zaujala táto myšlienka prosím informujte o nej ľudí vo Vašom okolí. Ďakujeme!


Späť na úvodnú WWW stránku projektu veda.sk!


Dajte si na Vašu stránku tento náš reklamný banner! Vopred ďakujeme!

Bratislava | Slovensko | Európa

Made in Slovakia