Vedecký bedecker

Vaše 1 percento môže byť našich 100 percent! Ďakujeme!


Portfólio občianského združenia veda.sk

Naše projekty

www.astronomia.sk
www.biologia.sk
www.botanika.sk
www.dejiny.sk
www.economy.sk
www.elektrotechnika.sk
www.estetika.sk
www.farmakologia.sk
www.filozofia.sk
www.fyzika.sk
www.futurologia.sk
www.genetika.sk
www.chemia.sk
www.lingvistika.sk
www.politologia.sk
www.psychologia.sk
www.sexuologia.sk
www.sociologia.sk
www.zoologia.sk

Aby ste sem trafili aj nabudúce stlačte prosím nasledujúce dve klávesy naraz CTRL+D.
Stránka sa Vám automaticky uloží do bookmarkov!

:-)

Vyplňte prosím formulár napravo a pošlite ho.
Ďakujeme!


Copyright © 1999 - 2002

AKRONET

A-ZET
LOX Technologies
VISOFT

Connected to Casablanca.sk!

ServerHousing.sk - Server uz od 2 000,-Sk/mesiac!

23.02.2002 17:44:48
...dôkaz, že náš sajt nie je spiacou Ruženkou...

Pridaj svoj e-mail

Katalógové prehľadávače
www.atlas.sk
www.best.sk
www.box.sk

www.centrum.sk
www.katalog.sk
www.najdes.sk
www.ocean.sk
www.pozri.sk
www.stranky.sk
www.superzoznam.sk
www.surf.sk
www.zoznam.sk

Indexové prehľadávače
altavista.uakom.sk
kompas.zoznam.sk

Symbol trvalej rekonštrukcie

Štatistické servery
www.naj.sk

Voľný WWW priestor
www.atlas.sk
www.centrum.sk
www.home.sk
www.host.sk
www.kiwwi.sk
www.miesto.sk
www.szm.sk
www.zoznam.sk

E-mail zadarmo
www.inmail.sk
www.pobox.sk
www.post.sk

Presmerovanie pošty
www.mailbox.sk

Bezplatné služby SMS
globtel
eurotel
sms.zoznam
sms.markiza.sk

Voľne šírený softvér
www.archiv.sk
www.tahaj.sk

www.tucows.sk

Používame kancelársky balík StarOffice 5.2!

 

veda.sk - šírime vedecké informácie!


Motto:
"1.11 Svet je určený faktmi a tým, že sú to všetky fakty." Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1921)

Posúďte sami
...práce s vedeckými ambíciami od našich internautov...

Ľubomír Vlček - New trends in Physics
http://members.xoom.com/vlcek

Milí internauti! Aj napriek "prvej lastovičke" je táto WWW stránka momentálne vo výstavbe. Budeme však radi, ak sa k iniciatíve pána Ľ. Vlčeka pripojíte a dáte nám tip na linky, ktoré obsahovo spadajú do tohto tématického okruhu, pošlete nám svoju viac či menej vedeckú prácu. Vopred Vám za spoluprácu ďakujeme!

Nepáči sa Vám obsah tohto webu? Žiaľ, už aj u nás je takmer všetko otázka peňazí... Ak nechcete aby tento web vyzeral aj o rok takto, podporte nás ešte dnes darom! Vyplatí sa Vám to.

Čítajte:

Zo zákona NR SR č.366/1999 Z, z, o daniach z príjmov §12 ods. 10 vyberáme:

Od základu dane možno odpočítať hodnotu darov poskytnutých v zdaňovacom období obciam a iným právnickým osobám so sídlom na území Slovenskej republiky na financovanie vedy a vzdelávania, kultúry vrátane obnovy kultúrnych pamiatok, školstva, na požiarnu ochranu, na podporu mládeže, na ochranu a bezpečnosť obyvateľstva, na ochranu zvierat, na sociálne, zdravotnícke, ekologické, humanitárne, charitatívne, náboženské účely pre štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti a na telovýchovné a športové účely, ak úhrnná hodnota darov v zdaňovacom období je aspoň 500,- Sk; v úhrne možno odpočítať najviac 10 % zo základu dane nezníženého a nezdaniteľné časti základu dane podľa odsekov 2 a 3; ako dar na zdravotnícke účely sa hodnota jedného odberu krvi a iných biologických materiálov bezpríspevkového darcu oceňuje sumou 2 000,-Sk.


Vedecko-výskumné pracoviská
...sav, vysokých škôl, súkromných firiem, združení...

Vedecké a vedecko-popularizačné spoločnosti
...kluby, spolky, združenia, nadácie...

Vedecko-vzdelávacie programy
...cd-rom, dvd, video katalóg, školiace centrá...

Vedecko-výskumné a popularizačné projekty vo svete
...nasa, mit, cern...

Služby určené nielen vedecko-výskumnej obci
...antikvariát, aukcie, chat, mailing list, guestbook, webmail...


VÁŠ TIP NA LINK
VÁŠ E-MAIL

PRIDAJ DO RUBRIKY

Vedecko-výskumné pracoviská
Vedecké a vedecko-popularizačné spoločnosti
Vedecko-vzdelávacie programy
Posúďte sami

Vedecko-výskumné a popularizačné projekty vo svete
Internetové služby určené nielen vedecko-výskumnej obci


Drahí priatelia, len vďaka sponzorom máte možnosť surfovať po stránkach projektu VEDA.SK! Staňte sa aj Vy našimi sponzormi!

Číslo účtu: 2669040126/1100

Vopred ďakujeme za prípadný sponzorský dar!


Dotazník:

Páči sa Vám myšlienka šírenia vedeckých informácií cez Internet?

ÁnoNie

Máte záujem prispievať novými informáciami na tieto WWW stránky a spolupracovať na tomto projekte?

ÁnoNie

Ak Vás zaujala táto myšlienka prosím informujte o nej ľudí vo Vašom okolí. Ďakujeme!


Späť na úvodnú WWW stránku projektu veda.sk!


Dajte si na Vašu stránku tento náš reklamný banner! Vopred ďakujeme!

Bratislava | Slovensko | Európa

Made in Slovakia