Vedecký bedecker

Vaše 1 percento môže byť našich 100 percent! Ďakujeme!


Portfólio občianského združenia veda.sk

Naše projekty

www.astronomia.sk
www.biologia.sk
www.botanika.sk
www.dejiny.sk
www.economy.sk
www.elektrotechnika.sk
www.estetika.sk
www.farmakologia.sk
www.filozofia.sk
www.fyzika.sk
www.futurologia.sk
www.genetika.sk
www.chemia.sk
www.lingvistika.sk
www.politologia.sk
www.psychologia.sk
www.sexuologia.sk
www.sociologia.sk
www.zoologia.sk

Aby ste sem trafili aj nabudúce stlačte prosím nasledujúce dve klávesy naraz CTRL+D.
Stránka sa Vám automaticky uloží do bookmarkov!

:-)

Vyplňte prosím formulár napravo a pošlite ho.
Ďakujeme!


Copyright © 1999 - 2010

AKRONET

A-ZET
LOX Technologies
VISOFT

Connected to Casablanca.sk!

Pridaj svoj e-mail

Katalógové prehľadávače
www.atlas.sk
www.best.sk
www.box.sk

www.centrum.sk
www.katalog.sk
www.najdes.sk
www.ocean.sk
www.pozri.sk
www.stranky.sk
www.superzoznam.sk
www.surf.sk
www.zoznam.sk

Indexové prehľadávače
altavista.uakom.sk
kompas.zoznam.sk

Symbol trvalej rekonštrukcie

Štatistické servery
www.naj.sk

Voľný WWW priestor
www.atlas.sk
www.centrum.sk
www.home.sk
www.host.sk
www.kiwwi.sk
www.miesto.sk
www.szm.sk
www.zoznam.sk

E-mail zadarmo
www.inmail.sk
www.pobox.sk
www.post.sk

Presmerovanie pošty
www.mailbox.sk

Bezplatné služby SMS
globtel
eurotel
sms.zoznam
sms.markiza.sk

Voľne šírený softvér
www.archiv.sk
www.tahaj.sk

www.tucows.sk

Používame kancelársky balík StarOffice 5.2!

 

veda.sk - šírime vedecké informácie!


Motto:
"1.11 Svet je určený faktmi a tým, že sú to všetky fakty." Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1921)

Občianske združenie veda.sk
Hraničná 73, 821 05 Bratislava - centrála

Stanovy || Výbor || Členovia || Správy || Prihláška || Sponzori

Výbor občianského združenia veda.sk

Ing. Eduard Burian - člen výboru
Ing. Miroslav Fabricius, CSc. - člen výboru
Ing. Viktor Ištok - predseda ob. združenia
Mgr. Peter Krákorník - člen výboru

* Výbor združenia pracuje bez nároku na mzdu!

Regionálne pobočky

VEDA.SK - ZÁPAD
Ing. Eduard Burian
Dominika Tatarku 23
921 01 Piešťany

VEDA.SK - STRED
Ing. Viktor Ištok
Robotnícka 24
974 00 Banska Bystrica

VEDA.SK - VÝCHOD
Mgr. Peter Krákorník
Mukačevska 5
080 01 Prešov

Späť na začiatok...

Členovia občianského združenia veda.sk

Riadni členovia

Ing. Eduard Burian
Ing. Miroslav Fabricius, CSc.
Ing. Viktor Ištok
Mgr. Viera Jurkovičová
Mgr. Peter Krákorník

Čestni členovia - odborní garanti projektov

Hľadáme odb. garanta - www.astronomia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.astronomia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.astronomia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.astronomia.sk

Editori projetu: Ing. Eduard Burian, XY

Prosíme Vás, dajte nám tip!

Hľadáme odb. garanta - www.biologia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.biologia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.biologia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.biologia.sk

Editori projetu: XY, XY

Prosíme Vás, dajte nám tip!

Hľadáme odb. garanta - www.botanika.sk
Hľadáme odb. garanta - www.botanika.sk
Hľadáme odb. garanta - www.botanika.sk
Hľadáme odb. garanta - www.botanika.sk

Editori projetu: Mgr. Viera Jurkovičová, XY

Prosíme Vás, dajte nám tip!

PhDr. D. Čaplovič, CSc. - odb. garant pre www.dejiny.sk
PhDr. V. Bystrický, DrSc. - odb. garant pre www.dejiny.sk
prof. PhDr. R. Holec, CSc. - odb. garant pre www.dejiny.sk
doc. PhDr. D. Kováč, CSc. - odb. garant pre www.dejiny.sk

Editori projetu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc., Mgr. Peter Krákorník

Prosíme Vás, dajte nám tip!

prof. Ing. J. Lisý, CSc. - odb. garant pre www.economy.sk
Hľadáme odb. garanta - www.economy.sk
Hľadáme odb. garanta - www.economy.sk
Hľadáme odb. garanta - www.economy.sk

Editori projetu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc., Mgr. Peter Krákorník

Prosíme Vás, dajte nám tip!

Hľadáme odb. garanta - www.elektrotechnika.sk
Hľadáme odb. garanta - www.elektrotechnika.sk
Hľadáme odb. garanta - www.elektrotechnika.sk
Hľadáme odb. garanta - www.elektrotechnika.sk

Editori projetu: Ing. Viktor Ištok, doc. Ing. Peter Šimúnek, CSc.

Prosíme Vás, dajte nám tip!

prof. PhDr. J. Bakoš, DrSc. - odb. garant pre www.estetika.sk
PhDr. M. Bycko - odb. garant pre www.estetika.sk
doc. PhDr. P. Michalovič, CSc. - odb. garant pre www.estetika.sk
prof. PhDr. J. Lexmann, CSc. - odb. garant pre www.estetika.sk

Editori projetu: Mgr. Peter Krákorník, Bc. Ľubica Vrbatovičová

Prosíme Vás, dajte nám tip!

Hľadáme odb. garanta - www.farmakologia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.farmakologia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.farmakologia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.farmakologia.sk

Editori projetu: Ing. Miroslav Fabricius, CSc., Mgr. Peter Krákorník

Prosíme Vás, dajte nám tip!

doc. PhDr. P. Cmorej, CSc. - odb. garant pre www.filozofia.sk
doc. PhDr. M. Čarnogurská, CSc. - odb. garant pre www.filozofia.sk
prof. PhDr. F. Novosad, CSc. - odb. garant pre www.filozofia.sk
doc. PhDr. E. Višňovský, CSc. - odb. garant pre www.filozofia.sk

Editori projetu: Mgr. Peter Krákorník, Ing. Viktor Ištok

Prosíme Vás, dajte nám tip!

Hľadáme odb. garanta - www.fyzika.sk
Hľadáme odb. garanta - www.fyzika.sk
Hľadáme odb. garanta - www.fyzika.sk
Hľadáme odb. garanta - www.fyzika.sk

Editori projetu: Ing. Eduard Burian, XY

Prosíme Vás, dajte nám tip!

PhDr. Ivan Bajer, CSc. - odb. garant - www.futurologia.sk
Doc. PhDr. L. Hohoš, CSc. - odb. garant pre www.futurologia.sk
h. prof. Dr. Ing. I. Haluška DrSc. - odb. garant - www.futurologia.sk
Mgr. J. Herich - odb. garant - www.futurologia.sk
Ing. M. Majtán PhD. - odb. garant - www.futurologia.sk

Editori projetu: Mgr. Peter Krákorník

Prosíme Vás, dajte nám tip!

Hľadáme odb. garanta - www.chemia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.chemia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.chemia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.chemia.sk

Editori projetu: Ing. Viktor Ištok, Ing. Rudolf Haraga

Prosíme Vás, dajte nám tip!

prof. PhDr. D. Krupa, CSc. - odb. garant pre www.lingvistika.sk
Hľadáme odb. garanta - www.lingvistika.sk
Hľadáme odb. garanta - www.lingvistika.sk
Hľadáme odb. garanta - www.lingvistika.sk

Editori projetu: Mgr. Peter Krákorník, Mgr. Jana Wachtarczyk

Prosíme Vás, dajte nám tip!

PhDr. S. Abraham - odb. garant pre www.politologia.sk
prof. PhDr. M. Kusý, CSc. - odb. garant pre www.politologia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.politologia.sk
doc. PhDr. S. Szomolányi, CSc. - odb. garant pre www.politologia.sk

Editori projetu:  Mgr. Peter Krákorník, Mgr. Ondrej Červený

Prosíme Vás, dajte nám tip!

Hľadáme odb. garanta - www.psychologia.sk
doc. PhDr. J. Plichtová, CSc. - odb. garant pre www.psychologia.sk
PhDr. I. Valkovič - odb. garant pre www.psychologia.sk
prof. PhDr. I. Štúr, CSc. - odb. garant pre www.psychologia.sk

Editori projetu: Ing. Viktor Ištok, Mgr. Peter Krákorník

Prosíme Vás, dajte nám tip!

doc. PhDr. G. Bianchi, CSc. - odb. garant pre www.sexuologia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.sexuologia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.sexuologia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.sexuologia.sk

Editori projetu: Ing. Viktor Ištok, Mgr. Peter Krákorník

Prosíme Vás, dajte nám tip!

doc. PhDr. V. Krivý, CSc. - odb. garant pre www.sociologia.sk
doc. PhDr. L. Macháček, CSc. - odb. garant pre www.sociologia.sk
doc. PhDr. I. Radičová, CSc. - odb. garant pre www.sociologia.sk
doc. PhDr. H. Woleková, CSc. - odb. garant pre www.sociologia.sk

Editori projetu: , Mgr. Peter Krákorník, Mgr. Katarína Strapcová

Prosíme Vás, dajte nám tip!

Hľadáme odb. garanta - www.zoologia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.zoologia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.zoologia.sk
Hľadáme odb. garanta - www.zoologia.sk

Editori projetu: Ing. Tomáš Čejka, Mgr. Peter Krákorník

Prosíme Vás, dajte nám tip!

Mimoriadni členovia

Kompletný zoznam radený podľa abecedy.

Späť na začiatok...

Správy z občianského združenia veda.sk

Zápisnica z Prvého Valného zhromaždenia ob. združenia veda.sk
Zápisnica z 4. zasadnutia Výboru ob. zdr. veda.sk  (r. 2000)
Zápisnica z 3. zasadnutia Výboru ob. zdr. veda.sk  (r. 2000)
Zápisnica z 2. zasadnutia Výboru ob. zdr. veda.sk  (r. 2000)
Zápisnica z 1. zasadnutia Výboru ob. zdr. veda.sk  (r. 2000)
Zápisnica z 4. zasadnutia Výboru ob. zdr. veda.sk  (r. 2001)
Zápisnica z 3. zasadnutia Výboru ob. zdr. veda.sk  (r. 2001)
Zápisnica z 2. zasadnutia Výboru ob. zdr. veda.sk  (r. 2001)
Zápisnica z 1. zasadnutia Výboru ob. zdr. veda.sk  (r. 2001)
Zápisnica z 1. zasadnutia Výboru ob. zdr. veda.sk  (r. 2002)

Späť na začiatok...

Sponzori občianského združenia veda.sk

Tento mimovládny neziskový projekt sa realizuje vďaka finančnej i nefinančnej podpore:

AKRONET (WWW, WAP, SW, HW) - Prešov
A-ZET
(WWW, PR, CONSULTING)
- Bratislava
CASABLANCA INT, s.r.o.
(ISP) - Bratislava
LOX Technologies
(SW, HW)- Piešťany
Ing. Viera Melušová
(TRANSLATION SERVICES) - Žilina
VISOFT
(WWW, SW) - Banská Bystrica

Číslo účtu: 2669040126/1100

Vopred ďakujeme za prípadný sponzorský dar!

Späť na začiatok...

Vedecko-výskumné pracoviská
...sav, vysokých škôl, súkromných firiem, združení...

Vedecké a vedecko-popularizačné spoločnosti
...kluby, spolky, združenia, nadácie...

Vedecko-vzdelávacie programy
...cd-rom, dvd, video katalóg, školiace centrá...

Posúďte sami
...práce s vedeckými ambíciami od našich internautov...

Vedecko-výskumné a popularizačné projekty vo svete
...nasa, mit, cern...

Služby určené nielen vedecko-výskumnej obci
...antikvariát, aukcie, chat, mailing list, guestbook, webmail...


VÁŠ TIP NA LINK
VÁŠ E-MAIL

PRIDAJ DO RUBRIKY

Vedecko-výskumné pracoviská
Vedecké a vedecko-popularizačné spoločnosti
Vedecko-vzdelávacie programy
Posúďte sami

Vedecko-výskumné a popularizačné projekty vo svete
Internetové služby určené nielen vedecko-výskumnej obci


Dotazník:

Páči sa Vám myšlienka šírenia vedeckých informácií cez Internet?

ÁnoNie

Máte záujem prispievať novými informáciami na tieto WWW stránky a spolupracovať na tomto projekte?

ÁnoNie

Ak Vás zaujala táto myšlienka prosím informujte o nej ľudí vo Vašom okolí. Ďakujeme!


Späť na úvodnú WWW stránku projektu veda.sk!


Dajte si na Vašu stránku tento náš reklamný banner! Vopred ďakujeme!

Bratislava | Slovensko | Európa

Made in Slovakia