Vedecký bedecker

Vaše 1 percento môže byť našich 100 percent! Ďakujeme!


Portfólio občianského združenia veda.sk

Naše projekty

www.astronomia.sk
www.biologia.sk
www.botanika.sk
www.dejiny.sk
www.economy.sk
www.elektrotechnika.sk
www.estetika.sk
www.farmakologia.sk
www.filozofia.sk
www.fyzika.sk
www.futurologia.sk
www.genetika.sk
www.chemia.sk
www.lingvistika.sk
www.politologia.sk
www.psychologia.sk
www.sexuologia.sk
www.sociologia.sk
www.zoologia.sk

Aby ste sem trafili aj nabudúce stlačte prosím nasledujúce dve klávesy naraz CTRL+D.
Stránka sa Vám automaticky uloží do bookmarkov!

:-)

Vyplňte prosím formulár napravo a pošlite ho.
Ďakujeme!


Copyright © 1999 - 2002

AKRONET

A-ZET
LOX Technologies
VISOFT

Connected to Casablanca.sk!

ServerHousing.sk - Server uz od 2 000,-Sk/mesiac!

18.02.2002 15:02:22
...dôkaz, že náš sajt nie je spiacou Ruženkou...

Pridaj svoj e-mail

Katalógové prehľadávače
www.atlas.sk
www.best.sk
www.box.sk

www.centrum.sk
www.katalog.sk
www.najdes.sk
www.ocean.sk
www.pozri.sk
www.stranky.sk
www.superzoznam.sk
www.surf.sk
www.zoznam.sk

Indexové prehľadávače
altavista.uakom.sk
kompas.zoznam.sk

Symbol trvalej rekonštrukcie

Štatistické servery
www.naj.sk

Voľný WWW priestor
www.atlas.sk
www.centrum.sk
www.home.sk
www.host.sk
www.kiwwi.sk
www.miesto.sk
www.szm.sk
www.zoznam.sk

E-mail zadarmo
www.inmail.sk
www.pobox.sk
www.post.sk

Presmerovanie pošty
www.mailbox.sk

Bezplatné služby SMS
globtel
eurotel
sms.zoznam
sms.markiza.sk

Voľne šírený softvér
www.archiv.sk
www.tahaj.sk

www.tucows.sk

Používame kancelársky balík StarOffice 5.2!

veda.sk - šírime vedecké informácie!


Motto:
"1.11 Svet je určený faktmi a tým, že sú to všetky fakty." Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1921)

Vedecko-výskumné pracoviská
...sav, vysokých škôl, súkromných firiem, združení...

Slovenská Akadémia Vied

Urad Predsednictva SAV

Vedecke pracoviska Slovenskej Akadémie Vied

1. Oddelenie vied o neživej prírode

Vedy o Zemi a vesmíre

Astronomicky ustav
Geofyzikalny ustav
Geograficky ustav
Geologicky ustav
Ustav hydrologie

Matematicko-fyzikálne vedy a informatika

Fyzikalny ustav
Matematicky ustav
Ustav experimentalnej fyziky
Ustav informatiky
Ustav teorie riadenia a robotiky

Technické vedy

Elektrotechnicky ustav
Ustav geotechniky
Ustav materialov a mechaniky strojov
Ustav materialoveho vyskumu
Ustav merania
Ustav stavebnictva a architektury

2. Oddelenie vied o živej prírode a chemické vedy

Lekárske vedy

Neurobiologicky ustav
Neuroimunologicky ustav
Ustav experimentalnej endokrinologie
Ustav experimentalnej farmakologie
Ustav experimentalnej onkologie
Ustav molekularnej fyziologie a genetiky
Ustav normalnej a patologickej fyziologie
Ustav pre vyskum srdca
Virologicky ustav

Biologické a chemické vedy

Botanicky ustav
Chemicky ustav
Ustav anorganickej chemie
Ustav genetiky a biotechnologii rastlin
Ustav mikrobiologie
Ustav molekularnej biologie
Ustav polymerov

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Parazitologicky ustav
Ustav biochemie a genetiky zivocichov
Ustav ekologie lesa
Ustav krajinnej ekologie
Ustav experimentalnej fytopatologie a entomologie
Ustav fyziologie hospodarskych zvierat
Ustav zoologie

3. Oddelenie vied o spoločnosti

Vedy o dejinách

Archeologicky ustav
Historicky ustav
Spolocenskovedny ustav
Ustav etnologie

Vedy o človeku

Filozoficky ustav
Kabinet vyskumu socialnej a biologickej komunikacie
Politologicky kabinet
Prognosticky ustav
Sociologicky ustav
Ustav slovenskej a svetovej ekonomiky
Ustav statu a prava

Vedy o kultúre a umení

Jazykovedny ustav L.Stura
Kabinet divadla a filmu
Kabinet orientalistiky
Slavisticky kabinet
Ustav dejin umenia
Ustav experimentalnej psychologie
Ustav hudobnej vedy
Ustav slovenskej literatury
Ustav svetovej literatury

Do štruktúry SAV patrí aj 14 spoločných pracovísk, ktoré zabezpečujú plnenie úloh vo vzťahu k celej Akadémii

Arboretum Mlynany
Encyklopedicky ustav
Hotel Academia SAV
Institut jazykov
Kongresove centrum
Polygrafia SAV
Sprava ucelovych zariadeni
Technicko-hospodarska sprava USV
Technicko-hospodarska sprava ustavov SAV
Ustredna kniznica SAV
Ustredny archiv
VEDA - vydavatelstvo
Vypoctove stredisko

Vysokoškolské pracoviská

[BANSKÁ BYSTRICA][BRATISLAVA][KOŠICE][LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ][NITRA][PREŠOV][TRENČÍN][TRNAVA][ZVOLEN][ŽILINA]

BANSKÁ BYSTRICA 

UNIVERZITA MATEJA BELA

Rektorát
Ekonomická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta humanitných vied

Fakulta financií
Fakulta prírodných vied
Právnická fakulta
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzitná knižnica
Školské výpočtové stredisko

Späť na začiatok

BRATISLAVA 

UNIVERZITA J. A. KOMENSKÉHO

Rektorát
Chemický inštitút univerzity Komenského
Rímskokatolícka Cyrilo-Metodská bohoslovecká fakulta
Evanjelická bohoslovecká fakulta

Fakulta managementu
Fakulta telesnej výchovy a športu
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Jeseniova lekárska fakulta v Martine
Lekárska fakulta
Matematicko-Fyzikálna fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta - gopher, WWW server
Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov
Univerzitná knižnica

Výpočtové centrum

Späť na začiatok

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Rektorát
Chemicko-technologická fakulta
Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Materiálovo-technologická fakulta
Strojnícka fakulta
Stavebná fakulta
Univerzitná knižnica
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

EKONOMICKÁ UNIVERZITA

Rektorát
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta podnikového managementu
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Slovenská ekonomická knižnica
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU

Späť na začiatok

KOŠICE 

TECHNICKÁ UNIVERZITA

Rektorát
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológie v Prievidzi
Fakulta elektrotechniky a informatiky - Gopher FEI
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Hutnícka fakulta v Žiari nad Hronom
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta v Prešove
Knižnica TU , TELNET - telnet: access , login: libcat
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA

Rektorát
Prírodovedecká fakulta
Právnicka fakulta
Lekárska fakulta
Knižnica
Ústav výpočtovej techniky na UPJŠ

Späť na začiatok

UNIVERZITA VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA

Rektorát
Univerzitná knižnica
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

EKONOMICKÁ UNIVERZITA

Rektorát
Univerzitná knižnica
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA

Späť na začiatok

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

VOJENSKÁ AKADÉMIA

Rektorát
Fakulta pozemného vojska
Fakulta protivzdušnej obrany
Fakulta logistiky
Fakulta zabezpečenia velenia
Univerzitná knižnica
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

NITRA 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA

Rektorát
Pedagogická fakulta
Fakulta prírodných vied
Fakulta humanitných vied
Univerzitná knižnica
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA

Rektorát
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva

Agronomická fakulta
Mechanizačná fakulta
Univerzitná knižnica
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

PREŠOV 

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

Rektorát
Filozofická fakulta
Fakulta humanitných a prírodných vied
Pedagogická fakulta
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Univerzitná knižnica
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

TRENČÍN 

TRENČIANSKÁ UNIVERZITA

Rektorát
Fakulta špeciálnej techniky
Fakulta mechatroniky
Fakulta priemyselných technológií
v Púchove
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Univerzitná knižnica
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

TRNAVA 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA

Rektorát
Teologická fakulta
Fakulta humanistiky
Pedagogická fakulta
Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce
Aloisianum

Univerzitná knižnica
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA

Rektorát
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Fakulta masmediálnej komunikácie

Univerzitná knižnica
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

ZVOLEN 

TECHNICKÁ UNIVERZITA

Rektorát
Lesnícka fakulta
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Univerzitná knižnica
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

ŽILINA 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Rektorát
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Strojnícka fakulta
Elektrotechnická fakulta v Martine
Stavebná fakulta
Fakulta riadenia a informatiky v Prievidzi
Vojenská fakulta
Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja v Ružomberku
Univerzitná knižnica
Výpočtové centrum

Späť na začiatok

OSTATNÉ 

Ministerstvo školstva SR
Zoznam vysokých škôl v SR
Zákon o vysokých školách

Súkromné firmy, spoločnosti a združenia

Academia Istropolitana Nova


Vedecké a vedecko-popularizačné spoločnosti
...kluby, spolky, združenia, nadácie...

Vedecko-vzdelávacie programy
...cd-rom, dvd, video katalóg, školiace centrá...

Posúďte sami
...práce s vedeckými ambíciami od našich internautov...

Vedecko-výskumné a popularizačné projekty vo svete
...nasa, mit, cern...

Služby určené nielen vedecko-výskumnej obci
...antikvariát, aukcie, chat, mailing list, guestbook, webmail...


Dotazník:

Páči sa Vám myšlienka šírenia vedeckých informácií cez Internet?

ÁnoNie

Máte záujem prispievať novými informáciami na tieto WWW stránky a spolupracovať na tomto projekte?

ÁnoNie

Ak Vás zaujala táto myšlienka prosím informujte o nej ľudí vo Vašom okolí. Ďakujeme!


Späť na úvodnú WWW stránku projektu veda.sk!


Dajte si na Vašu stránku tento náš reklamný banner! Vopred ďakujeme!

Bratislava | Slovensko | Európa

Made in Slovakia